Internationella Barndagen är en dag för alla barns mänskliga rättigheter.
En dag att ägna över barns situation i vårat land och världen i övrigt.

Målsättningen med Internationella barndagen är att barn skall ha rätt att vara barn och att de skall få utvecklas i den bästa tryggheten som vuxenvärlden kan ge.
Den firas första måndagen i oktober världen över och har funnits sedan 1953.

En dikt som jag tycker mycket om och som verkligen passar att tillägna Internationella Barndagen.

ETT BARN

Ett barn som får mycket kritik,
lär sig att fördöma.

Ett barn som får möta fientlighet,
lär sig att slåss.

Ett barn som görs till åtlöje,
utvecklar osäkerhet.

Ett barn som ständigt får uppleva skam,
utvecklar skuldkänslor.

Ett barn som behandlas med tolerans,
lär sig generositet.

Ett barn som får uppmuntran,
utvecklar sin självkänsla.

Ett barn som bemöts med vänskap,
lär sig känna förtroende.

Ett barn som får uppleva rent spel,
lär sig rättvisa.

Ett barn som accepteras & respekteras,
känner trygghet.