INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

 

Firas den 8 mars världen över.
Denna dags uppkomst kommer från en kvinna vid namn Clara Zetkin i början på 1900-talet, hon var tysk socialdemokrat och senare kommunist. Hon ville att alla kvinnor världen över skulle ha en speciell dag att fira, för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.

Det var framförallt de socialistiska kvinnorna som firade den internationella kvinnodagen, i länder där fascism och nazism rådde, förbjöd man firandet av kvinnodagen.

Kvinnogrupper världen över firar idag kvinnodagen och den firas även i FN.

Internationella kvinnodagen har kommit att bli en nationell helgdag i många länder. Kvinnor från olika kontinenter, med olika etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk och politisk bakgrund firar dagen med att se tillbaka på en hundraårig kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och utveckling.