MYGG

Myggor (Nematocera) är en underordning i ordningen tvåvingar av insekterna. Det finns 33 000 arter, varav 2260 finns i Sverige. Insekterna är kända för att suga blod från andra djur och för att lokalisera dem kan myggor känna av koldioxid i luften med håren på sina antenner.
Det är endast honmyggan som suger blod, det gör hon för att kunna lägga ägg. Han myggan däremot, lever på växtsafter.